Depositum: Efter at du har fremsendt din tilmelding, modtager du efter 1-2 dage en bekræftelse vedlagt opkrævning af depositum kr. 2.500,-

Restbeløb: 60 dage inden starten på den tur du er tilmeldt betales restbeløbet.

ca 30 dage før turstart modtager du en informationspakke med de sidste praktiske informationer, deltagerliste m.m.

Tilmelding senere end 60 dage før turen start : Det fulde beløb indbetales ved tilmeldingen.

Afbestilling: Du kan altid melde afbud helt frem til afgang uden konsekvens, hvis du samtidig anviser anden person, som overtager din bestilte rejse fuldt ud. I givet fald afregner I blot indbyrdes, og du meddeler os skriftligt navneskift. Undtaget herfra er ture, hvor flyrejsen er inklusiv i rejsen pris. Her skal der i givet fald betales for flyselskabets omkostning til navneændring, alternativ til en ny flybillet, hvis en anden overtager din tur.

Kan der ikke anvises anden deltager gælder følgende:
•Inden 5 måneder før afgang 50% af depositum tilbagebetales
•Fra 5 måneder og indtil 60 dage før afgang ( betalingstidspunkt for restbeløbet) – det indbetalte depositum kr. 2.500 er tabt og tilbagebetales ikke.
•Fra 60 dage og indtil 30 dage før afgang: 50 % af rejsen pris er tabt og 50 % tilbagebetales.
•Fra 30 dage før afgang: 100 % af rejsens pris er tabt

Forsikring: Det anbefales at tegne selvstændig rejse/sygeforsikring, som også omfatter sygdom og skader inden afrejse, som forhindrer deltagelse.

Undervejs på turen: Du afholder selv omkostninger og supplerende følgeomkostninger som følge af: Styrt, sygdom, defekt, tyveri, ekstremt vejr, forsinkelse m.m. Dette omfatter også forsinkelser og følgeomkostninger dette måtte foranledige, som opstår i kørsel med bus eller lignende fælles transport retur til startbyen eller til lufthavn.

Såfremt turlederen på den enkelte tur vurderer, at en deltagers fysiske eller tekniske formåen, eller udstyr er så mangelfuld, at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at fortsætte turen, eller en fortsættelse er forbundet med store og væsentlige tidsmæssige forsinkelser for holdet i øvrigt, kan turlederen i denne ekstraordinære situationen afbryde den fortsatte deltagelse på turen for den pågældende deltager. De hermed forbundne omkostninger afholder deltageren selv. I givet fald begrunder turlederen sin afgørelse skriftlig.

Vi gør alt hvad der er muligt undervejs for at hjælpe og assistere, bl.a. med følgebilen. Læs mere herom på FAQ

Cykel: I forbindelse med køb af supplerende cykeltransport er du selv ansvarlig for at tegne forsikring mod tyveri, skade og anden form for uheld uheld. Din cykel er således IKKE omfattet af nogen fælles forsikring. Det samme er gældende for din cykel undervejs på turen og når den henstår på hotellerne om natten. Kun din eventuelle egen forsikring er her gældende.

Deltagerantal og gennemførsel:
Turene gennemføres såfremt mindst 10 deltagere melder sig senest 60 dage inden starten. Ved 14 deltagere oprettes to hold, ved 24 deltagere oprettes tre hold. Såfremt turen aflyses tilbagebetales alle indbetalte beløb.

 

Заказать обратный звонок

Обратный звонок успешно заказан!