Købsfaktura, depositum og restbeløb:

Efter at du har udfyldt en bestillingsformular modtager du indenfor 1-2 dage en bekræftelse på dit køb af tur.
Inden for 7 dage modtager du en købsfaktura på rejsens totale pris - heraf et depositum a kr. 1.500,- til betaling indenfor 7 dage fra bestilling.
60 dage inden turensstart forfalder dit restbeløb - hvilket tydeligt fremgår af din købsfaktura.

OBS - på privatture eller pakker med fly eller andre tillægsydelser er depositummet højere.

Ved køb af tur senere end 60 dage før turstart fremsendes en købsfaktura på rejsens fulde pris til omgående betaling.

Praktiske info:

30 dage før turstart modtager du en informationspakke med de sidste praktiske informationer om turen, deltagerliste, cykeltransport m.m.

Afbestilling:

Du kan altid melde afbud helt frem til afgang uden konsekvens, hvis du samtidig anviser anden person, som overtager din bestilte rejse fuldt ud. I givet fald afregner I blot indbyrdes, og du meddeler os skriftligt navneskift.
Undtaget herfra er ture, hvor flyrejsen er inklusiv i rejsen pris. Her skal der i givet fald betales for flyselskabets omkostning til navneændring, alternativ til en ny flybillet, hvis en anden overtager din tur.

Kan der ikke anvises anden deltager gælder følgende:
•Inden 5 måneder før afgang 50% af depositum tilbagebetales
•Fra 5 måneder og indtil 60 dage før afgang ( betalingstidspunkt for restbeløbet) – det indbetalte depositum er tabt og tilbagebetales ikke.
•Fra 60 dage og indtil 30 dage før afgang: 50 % af rejsen pris er tabt og 50 % tilbagebetales.
•Fra 30 dage før afgang: 100 % af rejsens pris er tabt

OBS - Ved privat- og specialture gælder særlige afbestillingsvilkår afhængig af turen og inkluderede services. De særlige vilkår vil fremgå af turaftalen, bestillingssiden og/eller din bekræftelse. 

Deltagerantal og gennemførsel:

Turene gennemføres såfremt mindst 10 deltagere melder sig senest 60 dage inden starten. Ved 14 deltagere oprettes to hold, ved 24 deltagere oprettes tre hold. Såfremt turen aflyses tilbagebetales alle indbetalte beløb.

Rejseforsikring:

Det anbefales at tegne selvstændig rejse/sygeforsikring, som også omfatter sygdom og skader inden afrejse der forhindrer deltagelse. HUSK at sikre dig din rejseforsikring dækker deltagelse i MTB rejser. Visse selskaber kræver ekstra tillæg da de betegner MTB for "højrisiko" sportslig aktivitet.

Cykel forsikring:

I forbindelse med køb af supplerende cykeltransport dækker MTB Adventure ApS's forsikring fra det øjeblik vi afhenter din cykel/bagage til den stilles på hotellet/leveres til dig på startstedet. I perioden før og efter er du selv ansvarlig for at tegne forsikring mod tyveri, skade og anden form for uheld. Det samme er gældende undervejs på turen og når den henstår på hotellerne om natten. Kun din eventuelle egen forsikring er her gældende.

Undervejs på turen:

Du afholder selv omkostninger og supplerende følgeomkostninger som følge af: Styrt, sygdom, defekt, tyveri, ekstremt vejr, forsinkelse m.m. Dette omfatter også forsinkelser og følgeomkostninger dette måtte foranledige, som opstår i kørsel med bus eller lignende fælles transport retur til startbyen eller til lufthavn.

Såfremt turlederen på den enkelte tur vurderer, at en deltagers fysiske eller tekniske formåen, eller udstyr er så mangelfuld, at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at fortsætte turen, eller en fortsættelse er forbundet med store og væsentlige tidsmæssige forsinkelser for holdet i øvrigt, kan turlederen i denne ekstraordinære situationen afbryde den fortsatte deltagelse på turen for den pågældende deltager. De hermed forbundne omkostninger afholder deltageren selv. I givet fald begrunder turlederen sin afgørelse skriftlig.

Vi gør alt hvad der er muligt undervejs for at hjælpe og assistere, bl.a. med supportbilen. Læs mere herom på FAQ

Заказать обратный звонок

Обратный звонок успешно заказан!